Gebr. De Koning houdt zich bezig met fundering- en betonconstructie. Mijn functie is SE engineer, maar op een breed gebied overlappend met de functie van proces manager. Naast SE houdt ik mij ook bezig met raakvlakmanagement en risicobeheersing.

Het is een leuke job, waar ik veel van mijn ervaring in kwijt kan. Dit is de implementatie van ProcesMinded, deelname aan de TunnelAlliantie voor ProRail en andere projecten. ProcesMinded is een programma dat als een laag boven op Relatics is aangebracht om UAV-gc projecten doelmatig in te voeren en te beheersen. ProcesMinded / Relatics is een database voor de beheersing van het SE proces.
Voor De Koning draag ik zorg voor de implementatie en het aandragen van verbetering aan het programma, zodat De Koning relatief kleine projecten snel kan opstarten en beheersen met een minimale investering. Mijn doel is hierbij het toepassen van SE als een tool voor de opdrachtnemer om het proces te sturen en te beheersen, zodat het project voor de opdrachtnemer en de klant een positief resultaat oplevert.

De mensen achter TED Professionals ken ik al vanaf 2008. Dit is gestart met de A2 rondweg Den Bosch en later de 2e Coentunnel bij Amsterdam.

De samenwerking met TED Professionals verloopt soepel en goed. Als flexwerken die van project naar project verhuist is het belangrijk dat je vertrouwen in elkaar hebt om de overgang van job naar job vloeiend te laten verlopen.

Begin te typen en geef Enter om te zoeken